ISO 27031 Bilgi ve İletişim Teknolojileri İçin Süreklilik Yönetimi

Kurs Tanımı

Bilgisayar Sisteminiz çöktüğünde bir planınız var mı?
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) işiniz için kritiklik önemi nedir?
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) olmadan işinize devam edebilir misiniz?

Günümüzde çoğu kuruluşta ürünlerin ve hizmetlerin müşterilere sunulması ile ilgili süreçler, bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlıdır.

BİT’de yaşanacak kesintiye uğramalar, bu nedenle kuruluşunuz için büyük bir risk yaratabilecek ve kuruluşunuzun itibarını azaltabilecek, işleri yürütme kabiliyetine zarar verebilecektir. Bu zarar verici olayların sonucu değişken olup, kuruluş içinde çok kapsamlı hale de gelebilir. Bu olaylar ilk ortaya çıktığında hemen önlem alınması gerektiği de belli olmayabilir. Böyle bir durumda nasıl bir önlem almalısınız?

ISO 27031 (BS 25777) Standardı kuruluşunuzda BİT Süreklilik Stratejisini planlamanması ve uygulanması aşamalarında size yardımcı olacak bir standarttır.

Lostar Akademi olarak, sizlere standart gerekliliklerini uygulamalarla aktarabilecek bir eğitim tasarladık.

Kimler Katılmalı

Bilgi Sistem yöneticileri, Risk Yönetimi ve İş Sürekliliğinden sorumlular/müdürler.

İşinize Yararı

Kuruluşunuzda;

 • BİT hizmetlerinin savunmasızlığı ve tehditlerin anlaşılması,
 • BİT hizmetlerinin kesintiye uğraması ile ilgili potansiyel etkilerinin tanımlanması,
 • İç ve dış BİT hizmet sağlayıcıları ile yöneticiler arasında uyumun yaratılmasına katkı, olan uyumun artmasına yardımcı olmak,
 • BİT servislerinin uygun maliyetli olmasının sağlanması,
 • BİT süreklilik planlarının uygulanmasında ve düzenlemelerinin test edilmesinde uygun cevapları verebilecek personelin yetkinliğinin, geliştirilmesine ve değerinin arttırılmasına yardımcı olmak,
 • Üst yönetime, BİT servislerinin önceden tanımlanmış seviyelerine bağlı olarak, herhangi bir kesilme vakasında, uygun desteğin ve iletişimin alınması konusunda güvence sağlamak,
 • Paydaşların, beklentilerini ve BİT hizmetleri ile ilişkilerini, BİT hizmetlerini nasıl kullanacaklarını anlamalarını sağlamak

gibi yararlar sağlayacaktır.

ISO 27031, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının çatısının içindeki BİT süreklilik yönetimi için tavsiyeler vermektedir.

Eğitimin Yapısı

 • Giriş
 • Eğitimin kapsamı, hedefi
 • Terimler ve tanımlar
 • BİT Süreklilik program yönetimi
 • İş Sürekliliği için BİT gerekliliklerini anlamak
 • BİT Süreklilik stratejilerini tanımlamak
 • BİT stratejilerini geliştirmek ve uygulamak
 • BİT’in kuruluş içinde testi
 • BİT’in gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi
 • Ekler: Eğitimde örnek uygulamalarla grup çalışmaları yapılacaktır.

Eğitim Süresi

2 Gün