ISO 22301 İş Sürekliliği Farkındalık

Kurs Tanımı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşta her türlü işi aksatan her tür felaketin/felaketlerin yaşanmasının arkasından, kısa sürede kuruluşun ayağa kalkıp, işini devam ettirebilmesi için hazırlanmış bir yönetim sistemi standardıdır. Bu felaket, deprem, sel gibi bir doğal afet ve/veya işyerinde toplu besin zehirlenmesi, isminin kirlenmesi gibi gibi durumlarda ISO 22301, yapılacaklar konusunda doğru karar alınmasını sağlayacak bakış açısını kazandıracak ilkeleri içerir.

Bu eğitimle katılımcılar, ISO 22301 Uygulama Gereklilikleri ile ilgili genel bir kavram bilgisi kazanacaklardır.

Kimler Katılmalı

İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Departmanı Yöneticileri, Kalite Müdürleri, Bilgi Teknoloji Müdürleri, Bilgi Güvenliği Müdürleri/Uzmanları, İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planlamak, kurmak ve uygulamaktan sorumlu personel.

İşinize Faydası

Eğitim sonrasında katılımcılar, kuruluşlarında ISO 22301 ile uyumlu olarak gerçekleştirilecek iş sürekliliği çalışmalarının katma değerini ve büyük resmi algılayacaklardır. Ayrıca çalışmaların temel aşamaları ile ilgili tehlikeleri/riskleri tanımlamak, analiz etmek ve yönetmek konusunda bilgi sahibi olarak, ISO 22301 Uygulama Gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Gerekli Ön Bilgi

Katlımcıların ISO 22301 Standardını okumaları tavsiye edilir

Kurs süresi

1 gün