ISO 22301 İş Sürekliliği Uygulama

Kurs Tanımı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşta her türlü işi aksatan her tür felaketin/ felaketlerin yaşanmasının arkasından, kısa sürede kuruluşun ayağa kalkıp, işini devam ettirebilmesi için hazırlanmış bir yönetim sistemidir. Bu felaket, deprem, sel gibi bir doğal afet ve/veya işyerinde toplu besin zehirlenmesi, isminin kirlenmesi gibi durumlarda, ISO 22301 yapılacaklar konusunda doğru karar alınmasını sağlayacak bakış açısını kazandıran bir yönetim sistemidir.

Bu eğitimde katılımcılar, yapılacak grup çalışmaları ile ISO 22301 gereklilikleri ve etkin bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulama aşamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kimler Katılmalı

İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Departmanı Yöneticileri, İşletme Müdürleri, Diğer Yönetim Sistemi Müdürleri/Sorumluları

İşinize Faydası

Eğitim sonrasında katılımcılar, kuruluşlarında ISO 22301  gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, İş Sürekliliğindeki altı adımı tanımlayabilecek ve uygulayabileceklerdir. Grup çalışmaları ile İş Sürekliliği Uygulamalari hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu bilgilerini kuruluşlarındaki İş Sürekliliği Yönetim Sistemi planlama, kurma ve uygulama aşamaları için kullanabileceklerdir.

Gerekli Ön Bilgi

Katılımcıların eğitim öncesinde ISO 22301 ve bağlı standartları okumaları tavsiye edilir.

Kurs süresi

3 gün