COBIT 5 Farklılıklar

Kurs Tanımı

1996 yılından ilk olarak yayımlanan CobiT standartları 2007 yılında CobiT 4.1 olarak güncellenmiş ve halen CobiT 4.1 birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılıyor, ISACA tarafından 2012 yılı Q1 sonunda CobiT 5 ’in yayımlanmasını bekliyoruz.

COBIT 5, ISACA tarafından yorumlanması ve değerlendirilmesi amacı taslak olarak yayımlandı. Bu taslak versiyonun 2012 yılının birinci çeyrek sonu gibi yayımlanması beklenen nihai versiyona yakın olacağı düşünülüyor.
COBIT 5 Farklılıklar eğitimi, CobiT 4.1 ve COBIT 5 arasındaki temel farklılıklara ve COBIT 5 ile gelen bazı temel değişikliklere değinerek COBIT 5 için tasarlanan üç kitapçığın; COBIT çerçevesi (The Framework), Süreç Referans Rehberi (Process Reference Guide), Uygulama ve Kurumsal BT Yönetişiminin Sürekli Geliştirilme (Implementing & Continually Improving Enterprise Governance of IT) içeriği ile tanıştırıyor.

Kimler Katılmalı

IT müdürleri ve IT direktörleri (CIO), IT servis müdürleri, Güvenlik Müdürleri (CSO), İç tetkik müdürleri (CIA), IT yönetimi/yönetişimi danışmanları

İşinize Yararı

CobiT 4.1 ile COBIT 5 arasındaki farklılıklarını, COBIT 5 hedeflerini ve kurallarını, COBIT 5 çerçevesini anlamak.

Eğitimin Yapısı

 • COBIT5’e Giriş
  • Tarihçe
 • COBIT5’i Geliştiren Unsurlar, Faydalar ve Temel Özellikler
 • COBIT Prensipleri
  • COBIT5 Bütünleştirici Çerçevesi
   • COBIT5 Mimarisi
  • Fayda ve İş Odaklılık
   • COBIT5 Amaçları
  • Yönetişim ve Yönetim için COBIT5’in Sağladıkları
   • COBIT5 Modelleri
    • Bilgi (Information Model)
    • Kurumsal Yapı (Organisational Structure Model)
    • Vasıflar ve Beceriler (Skills and Competencies Model)
    • Prensipler ve Politikalar (Principles and Policies Model)
    • Kültür, Etik ve Davranış (Culture, Ethics and Behaviour Model)
    • Hizmet Yetkinlikler (Service Capabilities Model)
 • Yönetişim ve Yönetim Yapılanması
  • COBIT5 Süreç Referans Modeli
 • Uygulama Rehberi
 • Yeni COBIT5 Süreç Olgunluk/Yetkinlik Modeli
 • COBIT5 Bilgi Modeli ile COBIT4.1 Bilgi Kriterlerinin Karşılaştırılması
 • COBIT5 ile ITGI5 Yönetişim Odak Alanının Karşılaştırılması
 • COBIT5 ile diğer standartlar ve çerçeveler arasındaki ilişkiler

Eğitimin Süresi

1 Gün