Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001)

Kurs Tanımı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan ve sürdüren kuruluşlar, bakış açılarındaki değişiklik ve yeni ihtiyaçlar nedeniyle diğer iki yönetim sistemi olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 20000 IT Hizmeti Yönetim Sistemi’ni de kuruluşlarında uygulamak istemektedirler.

Kuruluşun mevcut ISO 9001 KYS Sisteminin etkin bir yönetim sistemi olması, diğer iki yönetim sisteminin de kolaylıkla kuruluşlarına entegre edilebilmesini ve böylece daha etkin Entegre bir Yönetim Sistemi’ne (EYS) sahip olmaları için ilgili müdürlerin/sorumluların koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır. EYS’ye sahip kuruluşlar, hem zaman, hem de personel maliyetlerini düşürerek tek bir çerçeveden bakabileceklerdir.

Kimler Katılmalı

Kalite Müdürleri, ISO 27001 Bilgi ve ISO 20000 IT Hizmeti Yönetim Sistemi’ni planlamak, uygulamak ve sürdürmekten sorumlu personel

İşinize Yararı

Katılımcılar, bu eğitimle her üç yönetim sisteminin entegrasyonunu, yönetimini ve Entegre Yönetim Sistemi’nin iyileştirilmesi ile ilgili konuları uygulamalar ve güncel örneklerle öğreneceklerdir.

Eğitimin Yapısı

  • Entegre Yönetim Sistemi kavramı; genel bakış ve faydaları
  • EYS’ye giriş
  • Süreç Yaklaşımı
  • ISO 9001’in ISO 27001 ve ISO 20000’le ortak ve farklı bakış açıları, gereklilikleri
  • EYS’nin yapısı
  • Mevcut ISO 9001 uygulamalarının gözden geçirilmesi ve gerekli yeni uygulamalar
  • EYS’de dokümantasyon
  • EYS’nin uygulanması,etkinliği, etkinliğinin ölçülmesi

Gerekli Ön Bilgi

Bu eğitim kuruluşlarında uygulanmakta olan ISO 9001 KYS’ye ISO 27001 ve ISO 20000 Yönetim Sistemlerinden birini veya her ikisini de entegre etmek isteyen katılımcıları hedeflediğinden, katılımcıların ISO 9001:2000 KYS Bilinçlendirme/Uygulama Seminerini almış olmaları tercih edilmektedir.

Eğitim Süresi

3 Gün