İş Sürekliliği Tatbikat Yönetimi

Kurs Tanımı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşta her türlü işi aksatan her tür felaketin/ felaketlerin yaşanmasının arkasından, kısa sürede kuruluşun ayağa kalkıp, işini devam ettirebilmesi için hazırlanmış bir standarttır. Bu felaket, deprem, sel gibi bir doğal afet ve/veya işyerinde toplu besin zehirlenmesi, isminin kirlenmesi gibi durumlarda, ISO 22301 yapılacaklar konusunda doğru karar alınmasını sağlayacak bakış açısını kazandıran bir yönetim sistemidir.

Bu eğitim, katılımcıların ISO 22301 Iş Sürekliliği Standardında periyodik olarak yapılması gerekli kılınan tatbikatlar hakkında bilgi sahibi olmasını hedefler.

Kimler Katılmalı

İş Sürekliliği Yöneticileri, Departman Müdürleri

İşinize Yararı

Bu eğitimde katılımcılar, ISO 22301 İş Sürekliliği Standardı’nda tatbikatların yeri ve önemi, olası bir acil durum/felaket karşısında ne yapacakları bilgisini test edecek olan tatbikatların nasıl planlanacağı, uygulamada ve raporlamada dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitimin Yapısı

  • İş Sürekliliğinde tatbikat
  • Farklı senaryolar ve yöntemleri
  • Master plan yaratılması
  • Her bir tatbikatın planlanması
  • Raporlama ve iyileşme

Eğitim Süresi

1 Gün

Detaylı katılımcı profil ve beklentilere bağlı olarak eğitim içeriği ve süresi değişebilir.
(Kuruluşunuzdaki tatbikatların uygulanması aşamasında gözlemci olarak yer almamız ve raporlama danışmanlığımız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.)