ITIL / ISO 20000

Kurs Tanımı

Bu eğitimde, kuruluşlarında ITIL ve ISO 20000 Standartlarını kurmak ve uygulamak isteyen katılımcılar için ilgili standartların gereklilikleri hakkında bilgilendirme verilecektir.

Kimler Katılmalı

BT Yöneticileri, BT Denetçileri, kuruluşlarında ITIL ve ISO 20000 Standartlarını kurmak, uygulamaktan sorumlu personel.

İşinize Faydası

Bu eğitimle katılımcılar, eğitim sırasında yapılacak uygulamalarla ISO 20000 Standardının (ve ilgili ITIL süreçlerinin) nasıl etkin bir şekilde planlanacağını, kurulacağını ve uygulanacağını öğreneceklerdir.

Eğitimin Yapısı

  • ITIL ve ISO 20000 Standartlarının genel tanımları
  • ITIL ve ISO 20000’in ortak ve farklı yapıları, bakış açıları
  • ISO 20000 Gereklilikleri
  • Hizmet gerçekleştirmede SLA Yönetimi,
  • Hizmet Yönetimi sürekliliği,
  • Kapasite Yönetimi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  • Müşteri ve tedarikçilerle iletişim yönetimi
  • Olay ve problem yönetimi
  • Belgelendirmeye hazırlık, belgelendirme aşamaları (ISO 20000)

Eğitim Süresi

2 Gün