Kurumsal Güvenlik Politikası Tasarım Çalıştayı

Kurs Tanımı

Son zamanlardaki üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri ve bilginin değeri, kuruluşları da her türlü bilgilerini korumaya yönelik gittikçe artan bir ihtiyaç yaratmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), hassas kuruluş bilgilerinin güvenli kalmasına yönelik bir yönetim sistemidir.

Bu eğitimin amacı, katılımcıların, ISO 17799 (yeni adı ile ISO 27002) gerekliliklerine uygun ve arzu edilirse ISO 27001: 2005’in belgelendirme kriterlerini karşılayan BGYS uygulamalarında ilk temel taşı olan Bilgi Güvenliği ana politikasının geliştirilmesi için bilgilendirilmesi ve çalıştay sonrasında da ISO 27001 standardına uygun olarak bilgi güvenliği politikası oluşturmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılmalı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmakla görevli Proje Ekibi, Bilgi Güvenliği Ekibi

İşinize Faydası

Bu çalıştayda, katılımcılar Bilgi Güvenliği politikasını hızlı, doğru ve etkili biçimde hazırlanmayı öğreneceklerdir. Eğitim sırasında taslak dokümanlar üzerinde çalışılacak, gerçekleştirilecek örnek çalışmalar ile bir çok politika hazırlanacak, eğitim sonunda katılımcılara dağıtılacaktır.

Eğitimin Yapısı

  • Kurumsal Yönetim Sisteminin Anayasası kabul edilen Politikaların şirkete özel tasarlanması neden önemlidir ?
  • Politikaların gerekliliği ve çıkışı
  • ISO 27001’e göre nasıl olmalı?
  • Dokümantasyonda dikkat edilecekler
  • Politikaları güncellenmesi ve sorumluluğu
  • Örnek ana politika geliştirilmesi

Eğitim Süresi

1 Gün