Yeşil Bilişim (Green IT)

Kurs Tanımı

Bilişim sistem ve kaynaklarını üreten ve kullanan firmalar, kullandıkları sistemlerin ve
teknolojilerin doğal çevreye olan etkilerini giderek daha fazla önemsemektedir. Şirketler sahip
oldukları bilişim altyapılarının ve ilgili bilişim sistem ve süreçlerinin doğal çevreye olan etkisini
“Yeşil Denetim” çalışmaları yaparak, sistem yöneticileri ve kullanıcıların enerji tasarrufu ve
kullanımı özelliklerini kullanmalarını, BT varlık yönetimi fonksiyonlarını geliştirmelerini ve böylece
BT varlıklarının kullanımını çevresel etki açısından geliştirmeyi hedeflemektedirler. Böylece,
firmalar çevrelerine olan etkilerini ve buna ilişkin çevresel riskleri, kendi kapsamları için
alışılageldiği biçimde dışsal ve ilgisiz olarak değerlendirmeyi bir kenara bırakarak, çevresel konu,
etki ve riskleri iş yapmanın doğal ve yakın çevresine dahil önemli faktörler olarak kabul etmeye
başlamışlardır.

Bu eğitimin amacı, katılımcılara, Yeşil Bilişim alanındaki problem ve uygulamalar konusunda bilgi
vermek, kendi şirketlerinde bir “Yeşil Denetim” çalışması ve buna bağlı çevresel etkinin
iyileştirilerek en aza, hatta ideal olaran sıfır düzeyine doğru indirilmesi sürecini oturtabilmeleri için
nasıl bir metodoloji oluşturabilecekleri ve bu süreci nasıl yönetebilecekleri anlatım, uygulama ve
grup çalışmaları ile aktarılacaktır.

Kimler Katılmalı

Her kademeden yöneticiler ile Bilgi Teknolojileri ve Sistemlerine ilişkin kurma ve uygulama
sorumluluğu bulunan personel katılmalıdır. Ayrıca bu konuda gelişme sağlanması ve bir
sistematik oturtulmasına ilişkin kuruluş bünyesinde bir görevlendirme yapılmışsa, Yeşil Bilişim
konsundan sorumlu proje yöneticileri ve üyeleri de katılabilir.

İşinize Yararı

Bu eğitimde katılımcılar, kuruluşlarında Yeşil Bilişim yaklaşımının içeriğinin ve gerekliliklerinin
uygulanması konularında bilgi edinecek, pratik çalışmalarla da eğitim sırasında öğrendikleri
bilgileri kuruluşlarındaki uygulamalara aktarabileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

  • YBİM Kavramı ve Felsefesi
  • Bilişim Teknoloji ve Sistemleri ve Çevresel Etkileri
  • YBİM süreci için önemli adımlar, rol ve sorumluluklar
  • YBİM alanında En İyi Uygulamalar
  • Yaşam Çevrimi ve BT Varlık Yönetimi Süreci
  • Organizasyonel Değişim çalışması olarak YBİM
  • YBİM, Sürdürülebilirlik ve Süreklilik
  • YBİM’in Yerel ve Uluslararası Yasal Çerçevesi
  • YBİM’in bir vaka çalışması üzerinde değerlendirilmesi.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitim öncesi katılımcıların sahip oldukları bilgi sistem, teknoloji ve altyapılarının bir envanterini çıkararak ve bu envanterin hakim elemanlarının muhtemel çevresel etkilerini değerlendirerek gelmeleri tavsiye edilir.

Eğitim Süresi

2 gün